Лазер сийлбэр, цэвэрлэх, гагнах, тэмдэглэгээ хийх машин

Нэг эшлэлийг авахонгоц
Аж үйлдвэрийн тэмдэглэгээний шийдэл

Аж үйлдвэрийн тэмдэглэгээний шийдэл

Inquiry_img