Лазер сийлбэр, цэвэрлэх, гагнах, тэмдэглэгээ хийх машин

Нэг эшлэлийг авахонгоц
Шилэн лазер тэмдэглэгээний сийлбэр
Inquiry_img