Лазер сийлбэр, цэвэрлэх, гагнах, тэмдэглэгээ хийх машин

Нэг эшлэлийг авахонгоц
Цэг цэгээр тэмдэглэгээ хийх хэсгүүд
Inquiry_img